LUMINA spol. s r.o.
Adresa:
Hrubečská 92/62
Kostoľany nad Hornádom
Slovakia
04431

Telefón: 055 622 42 33
Mobilný telefón: 0905 603 704; 0911 603 704
http://www.lumina.sk

Informácie: lumina@lumina.sk

IČO: 31 721 460
DIČ: 2020482783
IČ DPH: SK2020482783
Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka 7354/V.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 055/6220 781 055/6220 781 fax č.: 055/ 6224 547 e-mail: ke@soi.sk

 
Nálepky, samolepky, magnetky
Adresa:

LUMINA spol. s r.o.
Hrubečská 62
044 31 Kostoľany nad Hornádom
Slovensko

Kontakt:

e-mail: lumina@lumina.sk
m: +421 905 603 704

web lokality

REKLAMNÁ AGENTÚRA
www.lumina.sk

BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE
www.nalepky.online